Müşterilerine değer yaratacak üstün nitelikli ürün, hizmet ve iş çözümleri sunan operasyonel başarıları, müşteri bağlılığı, ülkeye ve topluma katkılara ile örnek gösterilen bir kuruluş olmak, bu misyonu üstün vasıflı kişilerin üstün performans gösterebileceği, gelişen ve kendini yenileyen, verimliliğe açık, güvenilir bir kurum yaratarak başarmak.
Bu misyon doğrultusunda hareket edebilmek için Emsan değerlerini şu şekilde tanımlamaktadır;
  •  Başarma Güdüsü
  •  Bireysel İnisiyatif ve Sorumluluk alma
  •  Müşteri Odaklılık
  •  Dürüstlük
  •  Ülkeye ve Topluma Katkı