Anasayfa    İletişim    Site Haritası   English

   
 

New Page 1

x
Kalite Politikamız
Kalite Hedeflerimiz
Kalite Yönetim Sistemimiz
Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız


Emsan, faaliyetlerine başladığından bu yana müşterilerine, en üst düzeyde hizmet sunmayı ve en gelişmiş ürünleri sağlamayı kendine amaç edinmiştir. Emsan, kalitenin temel bir iş ilkesi olduğuna ve kalite yönetiminin ise her projenin ayrılmaz bir parçasını olduğu inancına sahip bir kuruluştur.
▪  Tüm proses ve hizmet kalitesini geliştirerek, uyguladığı tüm süreçlerde sürekli iyileştirme sağlamak,
▪ Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutarak, müşteri tarafından tanımlanan şartları tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında gerçekleştirmek,
▪ Ürünlerimizi, kaynaklarımızı ve yönetim anlayışımızı sürekli iyileştirmek, elektriği daha kullanışlı kılan ürünlerimizle çevreye olan özen ve hassasiyetimizi devam ettirmek,
▪ Çalışanların kalite bilincini arttırıcı eğitimler yapmak ve katılımcı çalışma ortamı oluşturarak, ekip ruhunu yerleştirmek,
▪ Markamızın nezdinde kurumsallaşmak ve bu bilinci geliştirmektir.
 


▪ Yönetim ekibi, her yılbaşında politikanın gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak ‘kalite hedef ve performans göstergelerini belirler.
▪ Bu kalite hedef ve performans göstergeleri proses dokümanlarında yer almaktadır.
▪ Belirlenen hedefler saptanan ölçütler çerçevesinde periyodik olarak izlenir ve gerçekleşen performans ile hedefler arasındaki fark ve gerekçeleri araştırılır.
▪ Emsan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile sürekli iyileştirme ve gelişmeyi hedeflemiş, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli hizmet vermeye odaklanmıştır. Bu nedenle uygunsuzlukların yerinde tespit edilerek ortadan kaldırılması sürekli iyileşmenin sağlanması nedeni ile düzeltici/önleyici faaliyetlerin uygulanması önem teşkil etmektedir.
▪ ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında olan Veri Analizi Yönetimi ile ilgili olarak, prosesler için belirlenmiş olan kalite hedefleri, proses sahipleri tarafından her ay düzenli olarak analiz edilmekte, raporlanmakta ve bir sonraki yılın hedefleri için önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır.
▪ Aylık ve yıllık gözden geçirmeler sonucu, üst yönetime Kalite Yönetim birimi tarafından sunulmakta ve gerekiyorsa hedeften sapmaların kaynağı araştırılarak, acil eylem planları geliştirilmekte ve iyileştirme alanları belirlenerek, faaliyetlerin devamlılığı sağlanmaktadır.
▪ İşe yeni başlayan personele, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemimiz ile bilgiler; Kalite Yönetim birimi, çalışma şartları; personel birimi ve işe başlayacağı ile ilgili bilgiler ise bölüm yönetici tarafından verilmektedir.
▪ Emsan içerisinde iletişim ilan panoları, iç yazışma formu, elektronik posta, telefon ve toplantılar ile sağlanmaktadır.
▪ Çalışanların Memnuniyetini analiz etmek amacı ile yılda bir kez Kalite Yönetim birimi tarafından Çalışanların Memnuniyeti Anketi uygulanır.

 


Emsan tüm faaliyet alanlarını kapsayan hizmetlerde Emsan çalışanlarının, iş ortaklarının, müşterilerinin ve toplumun sağlık ve güvenliğine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte gerek kamunun ve gerekse müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetlerimizin, çevresel açıdan sağlam, güvenli ve sürdürülebilir bir biçimde gerçekleştirilebileceğine inancımız tamdır. Bunu başarmak için, Emsan, tüm organizasyon kapsamına yaygın “çevre, iş sağlığı ve güvenliği ” önlemlerini etkin bir şekilde uygulamaktadır
Çevre, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği politikası çerçevesinde, kurumsal açıdan menfaatlerin koruması ve ilerletilmesi hususlarıyla beraber, toplum ve çevreye olan sorumluluklarımızın yerine getirilmesine yönelik ilkeler de belirlenmiştir.
Emsan’ın politikasında; bir taraftan yürürlükteki yasalar ve mevzuata tamamen uygun olarak faaliyet alanlarını kapsayan hizmetlerde bulunurken, çalışma alanına komşu çevre üzerindeki etkinin en düşük seviyede tutulmasını ve diğer taraftan da, hizmetlerin sağlıklı ve güvenli bir biçimde sunulması amaçlamaktadır.

Çevre, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği ilkelerimiz
• Yürürlükteki tüm çevre, sağlık ve güvenlik hususundaki yasa ve mevzuatlara uymak. Yasa ve mevzuatların kapsamı dışında kalan durumlarda ise, bilgi ve tecrübelerimizin dâhilinde bulunan en uygun bilimsel çözümleri uygulamak,
• Emsan çalışanlarının sağlığı ve iş güvenliği konusunda taviz vermemek,
• Sürekli olarak çevreyle olan ilişkiyi daha iyi biçimde anlamaya ve her hangi bir olumsuz etkiden kaçınılmasını, teknik açıdan ve ekonomik olarak uygun önlemler almak,
• Emsan çalışanları, bu ilkeleri uygulamak ve işlerini ehil bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarını temin edecek eğitim ve araçlar sağlamak,
• Çevre, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği risklerini tespit edip bunları en aza indirmek için sürekli çaba sarf etmek, görülemeyen olaylarla baş etmek üzere uygun acil durum planlarının yürürlükte olmasını sağlamak,
• İş ortaklarımızdan kalitesi yüksek, çevresel açıdan güvenilir ve emniyetli iş yapmaları talep etmek.
• Çevre, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği performansına ilişkin ölçülebilir amaçlar tespit etmek ve bu amaçlarla karşılaştırmalı olarak elde edilen gelişmeler takip etmek, Bu ilkelere uyulmasını temin için faaliyetler düzenli olarak gözden geçirmek,
• Emsan çalışanlarını hem de iş ortaklarımızı bu İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği ilkelerinin uygulanmasından tamamen sorumlu tutan ve tüm Emsan çalışanlarının Çevre, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği konusundaki kaygılarını ifade etmeye teşvik eden bir çalışma ortamı yaratılmasına imkân sağlamak.

 


 
New Page 1
  © 2007 Emsan Elektrik A.Ş.   |  Tel : 0.322.457 97 97 (Pbx)   |   Email: info@emsanelk.com.tr  

Site Tasarımı : Interkey